button-0 button-1 button-2 button-3 button-4 button-5 button-6

1. เลือกแบบแก้ว (คลิก)

2. ออกแบบลาย

     2.1 ออกแบบลายเอง (คลิก)

     2.2 ใช้แบบสำเร็จของทางร้าน (คลิก)

     2.3 ข้อความและแบบฟอนต์ (คลิก)

3. แจ้งแบบที่ต้องการกับแอดมินทางช่องแชท

4. โอนเงินและแจ้งโอนในระบบ

5. รอตรวจดราฟ

…..หากคุณลูกค้ามีความประสงค์จะติหรือชม ทางร้านขอน้อมรับไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบต่อไปค่ะ